Chronologia różnych eksploatacji

 

1903-1906 : Prace mające na celu poszukiwanie otworu « Collet-Pintiaux » do otworu „Surcouf”. 24 robotników i 2 głównych górników pracowało nad tymi poszukiwaniami.

1907-1908 : Pierwszy okres eksploatacji.W 1908, pracowało 204 robotników wśród nich 118 pracujących na dole. Od 10 października 1908, prace zostały wstrzymane przez spadek kursu Wolframu.

1910-1911 : Drugi okres eksploatacji. Spółka o nazwe « Gruzard-Clolus et Courtois » pod dyrekcją Pana Bayle’a zatrudniono około 120 robotników do 1911.

1916-1918 : Trzeci okres ekploatacji. Obsłużona przez 3 otwory. 42 zmobilizowanych pracowników na piętrze 97, na trasowanie 90 więźniów wojennych na piętrze 27 i 62 i 10 więźniów wojennych na dworze.

07 kwiecień 1938r, Zmiana koncesji na Pana Brandt’a.

1942-1944: Czwarty okres eksploatacji . Niemiecka firma Krupp z wsparciem organizacji Todt.Wieżba szybowa została budowana nad

otworem „Surcouf” 10 wrzesiena 1942. W październiku 1942, stan pracowników obejmował 300 mężczyzn w tym 30 niemców.Liczba wzrastała nawet do 550 robotników.

1951-1958 : Piąty okres eksploatacji. Prace zostały przekazane do spółki Kopalni „Puys des Vignes”(1948-1950) .Ilość rzeczywista to 140 osób i 84 na dole.W lutym 1975, zwolniono 47 robotników, następna redukcja pracowników miała miejsce w sierpniu 1957, z 54 pracowników zostało 24 osoby.

1976 : Przeprowadzenie sondy w poszukiwaniu pozycji granitu muskowity.

1977-1980 : Nowa faza eksploatacji ; wypompowywanie wody , renowacja infrastruktury, budynków...

1980-1983 : Przejścia podziemne zostały wykonane w celu zejścia na poziom 60,95 metrów i 130 metrów. Zbudowano miejsce przeznaczone do mycia minerałów o wielkości 40 ton. W listopadzie 1982, 58 pracowników : 5 osób do działu administracji i dyrekcji, 30 osób na dole : kierowcy maszyn i górnicy, 23 osób do góry zajmujący się czyszczeniem minerałów itd..

2006 : Spółka kopalni Montbelleux, właścicielka rozpoczęła postępowanie w sprawie ostatecznego wstrzymania prac górniczych. Początek prac konserwujących.

Fernand Kerforne

1944

1980 - 1983